Skip to content  

Working at TU/e

Functionaris gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) 1.0 fte

Functionaris gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) 1.0 fte

Position
Non academic staff (supporting staff)
Service(s)
Data Management and Library
FTE
1,0
Date off
24/05/2021
Reference number
V86.4935

Job description

De Technische Universiteit Eindhoven zoekt een daadkrachtige functionaris gegevensbescherming die met overtuigingskracht de gegevensbeschermingscultuur verder brengt binnen de universiteit.

Je taken

Als FG ben je de onafhankelijke toezichthouder op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de gehele TU/e. Je houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG door de universiteit op diverse domeinen: onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. Je zorgt voor het versterken van een gegevensbeschermingscultuur binnen de gehele universiteit.

Je adviseert en informeert, gevraagd en ongevraagd, op het hoogste niveau de verantwoordelijken over verplichtingen die voortkomen uit de AVG. Je bent in dit licht verantwoordelijk voor de risicobeoordeling en adviseert over het uitvoeren en waarborgen van technische en organisatorische maatregelen om risico’s te minimaliseren en beheersen. Je houdt gestructureerd toezicht op de naleving. Je toetst en beoordeelt beleid, richtlijnen en processen aan de geldende wet- en regelgeving. Je analyseert concrete knelpunten, adviseert daarop direct toepasbare mitigerende maatregelen, en voert hierover het gesprek met de verwerkingsverantwoordelijken. Je onderhoudt daar waar nodig, of gewenst, contact met Autoriteit Persoonsgegevens (AP) namens de TU/e.

Je vervult tevens als FG de onafhankelijke ombudsfunctie, waarin betrokkenen contact met je op kunnen nemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en de rechten die voortkomen uit de AVG. Je bent verantwoordelijk voor periodieke verslaglegging over de stand van zaken op het gebied van toepassing en naleving van de AVG.

Je werkomgeving

De TU/e is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering, science en technology en staat bekend om haar grote wetenschappelijke impact en haar rol in de ontwikkeling van technologische innovaties. De missie van de TU/e is het opleiden van studenten en het bevorderen van kennis op het gebied van wetenschap en technologie in het belang van de samenleving. De TU/e staat als universiteit midden in de maatschappij en richt zich op complexe uitdagingen door haar onderwijs en onderzoek te concentreren op drie strategische gebieden: Energy, Health en Smart Mobility. Vanwege het internationale karakter van de TU/e is de formele voertaal Engels.

De TU/e bestaat uit meerdere bestuursorganen, waaronder de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en 9 faculteitsbesturen. Ook kent de organisatie 11 diensten, een aantal onderzoeksinstituten en de TU/e Holding. Als FG heb je daardoor te maken met verschillende stakeholders op strategisch niveau, waar een divers palet aan privacy gerelateerde vraagstukken voorkomen en advies benodigd is. Dit varieert van naleving van de AVG binnen wetenschappelijk medisch onderzoek in een internationale context tot onze interne bedrijfsadministratie en processen. In de uitvoering van het werk als FG houd je daarom voortdurend rekening met de context van de organisatie en de inschatting van bijbehorende risico’s en maatregelen voortkomend uit wet- en regelgeving.

Job requirements

Je hebt aantoonbare ervaring in onafhankelijke AVG-toetsing en rapportage op zowel operationeel als bestuurlijk niveau, bij organisaties met een hoog risicoprofiel. Je bent daardoor een volwaardig gesprekspartner op het niveau van het College van Bestuur, decanen en directeuren.

Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en tegelijkertijd over het vermogen tot het opstellen van praktisch toepasbare adviezen in notities en rapporten. In een uitdagende, veranderende context waar van jou een helicopterview verwacht wordt, voel jij je het meest thuis. Je bent dan ook stressbestendig. Je bent vakvolwassen en blijft staan voor een goede uitvoering van de AVG, ook bij tegenwind. Gelijktijdig ben je communicatief zeer sterk, klant- en resultaatgericht, en weet goed te acteren in een bestuurlijk complexe context.

Je kennisniveau van informatiemanagement en beveiliging is op een dusdanig niveau dat je een goede gesprekspartner bent voor de CISO. Je deinst niet terug voor veel eigen verantwoordelijkheid en een veelheid aan onderwerpen en activiteiten. Je wilt je persoonlijk en professioneel blijven ontwikkelen, en groeit daarin mee met de steeds veranderende innovatieve universiteit

Functie-eisen

 • Meerdere jaren werkzaam geweest als functionaris gegevensbescherming of chief privacy officer, bij een (middel)grote organisatie met complexe privacyvraagstukken met een hoog risicoprofiel;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de uitvoerende processen binnen een onderzoeksintensieve omgeving waar veel met onderzoeksdata gewerkt wordt in relatie tot (privacy)wetgeving;
 • Een relevante opleiding afgerond op WO-niveau, aangevuld met een CIPP/E certificering;
 • Je voldoet aan het hierboven beschreven profiel. In het bijzonder weet je de balans te behouden tussen onafhankelijk toezichthouden en meedenken vanuit de universitaire processen.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse en de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

Conditions of employment

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een innovatieve internationale universiteit, met een sterke groei en toenemende bewustwording in het privacydomein. Je wordt onderdeel van de dynamische dienst Data Management and Library, met daarbinnen een unieke onafhankelijke positie voor de gehele universiteit. Naast goed salaris, zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

 • Een contract bij de TU/e voor 1,0 fte;
 • Een marktconform salaris van minimaal € 5.190,- en maximaal € 6.317,- (salarisschaal 13 CAO NU)
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, sportfaciliteiten en kinderopvang op de TU/e campus;
 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden;
 • 29 verlofdagen en 12 compensatiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
 • Declaratie reiskosten (conform CAO NU);
 • Standaard thuiswerkvergoeding (conform TU/e beleid);
 • Pensioenregeling;

Je wordt aangesteld voor een periode van één jaar. Bij goede prestaties is verlenging danwel uitzicht op een vast dienstverband mogelijk. Benoeming via Euflex (de detacheringsorganisatie van de TU/e) wordt in overweging genomen.

Information and application

 • Voor meer gedetailleerde informatie over de functie kun je contact opnemen met Merle Rodenburg, Directeur Data Management and Library, e-mail: m.rodenburg[at]tue.nl
 • Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met de afdeling HR Services, HRServices.SupportUnits[at]tue.nl.nl, tel. 040 - 247 4486.
 • Meer informatie is te verkrijgen via de link: https://www.tue.nl/en/working-at-tue/why-tue/compensation-and-benefits/.

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kan je solliciteren door je motivatie en curriculum vitae te uploaden via de knop "Solliciteer voor deze vacature". De sluitingsdatum voor deze vacature is 24 mei 2021.

Bij gelijke geschiktheid, zullen interne kandidaten zullen de voorkeur hebben boven externe kandidaten.

Acquisitie met betrekking tot deze vacature wordt niet op prijs gesteld.