Qualified Medical Engineer (QME) i.o. (V50.3041)

Qualified Medical Engineer (QME) i.o.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de volgende vacature voor een post master kandidaat voor de positie van Qualified Medical Engineer (QME) i.o. (V50.3041) bij the School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e).
Aanstellingsfunctie(s)
Technologisch ontwerper in opleiding (PDEng trainee)
Faculteiten
Faculteit Biomedische Technologie
FTE
1,0
Sluitdatum
01/11/2017
Aanvraagnummer
V50.3041

Functieomschrijving

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met zorginstellingen kandidaten voor de post-master opleiding 

QME-CE (qualified medical engineer, track clinical engineering).

Gestationeerd in de zorginstellingen volgen de kandidaten een tweejarige ontwerpersopleiding (post-MSc), aansluitend op een passende academische studie (bio)medische technologie of gelijkwaardig. De kandidaten hebben bij voorkeur reeds klinische ervaring opgedaan. Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van cursussen, trainingen en workshops, die door case studies in de zorginstellingen worden getoetst. Daarnaast wordt volop ervaring opgedaan tijdens een groot ontwerpproject in de zorginstelling; hierbij wordt elke kandidaat intensief begeleid door deskundigen uit de zorginstelling en TU/e.

Zorginstellingen

De zorginstellingen hebben allen een uitgesproken ambitie op het terrein van zorgaanbod aan patiënten en het opleiden van professionals hiervoor. Voor de jaargang 2018 worden voor enkele zorginstellingen kandidaten gezocht; daarnaast nemen een aantal zorginstellingen mogelijk deel met interne kandidaten. In september 2017 worden de gesprekken met de zorginstellingen afgerond. Momenteel zijn er 2 opleidingsplaatsen beschikbaar bij:

Zodra er meer opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, wordt bovenstaande lijst aangevuld.

Functie-inhoud

De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) is een technisch specialist die ziekenhuisbreed werkt. Hij/zij heeft een grondige kennis van medische technologie en de toepassing daarvan in diagnose en behandeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen van processen en structuren voor een optimale inzet van deze medische technologie in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) kenmerkt zich door zijn/haar focus op de procesbenadering, systeemontwerp en door het projectmatig en ontwerpgericht werken.

Het beroepsprofiel waar deze post-masteropleiding toe opleidt, is: “Een organisatie-brede technisch specialist die op basis van een grondig overzicht over – en inzicht in – technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.”

De werkzaamheden spelen zich daarbij af op drie niveaus:

  • strategisch: het (mede) ontwerpen van het beleid van de zorginstelling rond medische technologie;
  • tactisch: het ontwerpen van processen en procedures waarmee de doelen van het beleid gerealiseerd worden;
  • operationeel: het (mede) uitvoeren van de processen en procedures.

De QME-CE professional vervult in de praktijk functies als coördinator medische technologie, adviseur medische technologie, hoofd medische technologie, biomedisch technoloog of vergelijkbaar.

Structuur opleiding

De aanpak bij deze opleiding is ‘hospital-based and university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in het ziekenhuis en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels casussen en projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling - en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen - en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

Functie-eisen

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze, academisch opgeleide (bio)medisch ingenieur/technoloog of vergelijkbare richting (MSc) met, bij voorkeur, klinische ervaring. Overige eigenschappen en vaardigheden:

  • heeft aantoonbare affiniteit met medische technologie;
  • zoekt zaken zelfstandig uit en zoekt ondersteuning indien dit nodig is; 
  • kan goed samenwerken en heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: je werkt in een complexe omgeving waarin diverse partijen een bijdrage (willen) leveren aan zorg;  aan jou de taak om verbinding te leggen, de vraag helder te krijgen en de partijen mee te nemen in het proces;
  • is ondernemend: je wacht niet af, maar neemt initiatief; je bent gedreven en resultaatgericht;
  • bezit leiderschapskwaliteiten: je zorgt ervoor dat partijen gemotiveerd raken en blijven, stuurt aan waar nodig en neemt ze mee in het (verander)proces  totdat het resultaat is behaald;
  • geïnteresseerd in doelgericht, projectmatig werken: de opdrachten kenmerken zich door een projectmatige aanpak met een tijdelijk karakter. 

Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in zorginstelling (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris € 2.000,- tot € 3.500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Daarnaast is er een vergoeding voor vakliteratuur, studiematerialen, externe cursussen, externe opdracht en conferenties.

Informatie en sollicitatie

Selectie van kandidaten en aanvang opleiding

De selectieprocedure bestaat uit 3 rondes (1. voorselectie, 2. gesprekken op de TU/e, 3. gesprekken in opleidingsziekenhuizen) en start op 1 november 2017.  De opleiding gaat van start op 1 maart 2018

Sollicitaties

Sollicitaties vergezeld van een CV (met foto), cijferlijsten (BSc, MSc) en een korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) dienen vóór 1 november 2017 geüpload te worden via de "Solliciteer direct” button.

Inlichtingen: dr.ir. I.M.M. Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl), opleidingsmanager QME. 

Meer informatie over de post-master opleiding QME: www.tue.nl/qme; meer informatie over de track QME-CE:  link naar QME-CE call.