Skip to content  

Werken bij de TU/e

Qualified Medical Engineer i.o. bij Jeroen Bosch ziekenhuis (V50.4032)

Qualified Medical Engineer i.o. bij Jeroen Bosch ziekenhuis

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven SMPEe van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e zoekt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis JB in s-Hertogenbosch een kandidaat voor Qualified Medical Engineer in opleiding 36 uur.
Aanstellingsfunctie(s)
Technologisch ontwerper in opleiding (PDEng trainee)
Faculteit(en)
Faculteit Biomedische Technologie
FTE
1,0
Sluitdatum
15/09/2019
Aanvraagnummer
V50.4032

Functieomschrijving

Qualified Medical Engineer

Een Qualified Medical Engineer (QME) is een post-academisch geschoolde technologie professional die werkt in een technologisch complexe omgeving met veel verschillende belangen. De QME ondersteunt zorgprofessionals in het robuust en veilig introduceren van nieuwe (geavanceerde) technologieën in de dagelijkse zorg. Hierbij gaat de QME uit van een (technologische) vraag uit de dagelijkse praktijk. Via een inventarisatie van behoefte en mogelijkheden komt hij/zij tot een duidelijke specificatie van de mogelijkheden. Vervolgens ontwikkelt de QME de verbetering, voert haar in de praktijk in, waarbij nazorg een belangrijk aspect is om een goede inbedding te realiseren. Het belangrijkste aspect van de verbetering is daarbij niet hoe “revolutionair” de verbetering is, maar vooral de robuustheid: het werkt en de zorgverleners en patiënten zijn er echt mee geholpen.


De opleiding

Gestationeerd in het JBZ volgt de kandidaat een tweejarige ontwerpersopleiding (post-MSc). SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van cursussen, workshops en trainingen die vaak door case studies in het JBZ worden getoetst. Daarnaast wordt volop klinisch-technologische ervaring opgedaan tijdens een ontwerpproject (van effectief 1 jaar) in het JBZ; hierbij wordt de kandidaat intensief begeleid door deskundigen uit het JBZ en de TU/e.
 

Het JBZ heeft opleiding hoog in het vaandel staan. De QME i.o. zal binnen de stafafdeling MICT Beleid (Medische, Informatie en Communicatie Technologie) begeleid worden. Onderdeel van de stafafdeling is de vakgroep klinische fysica, bestaande uit 3 klinisch fysici, die naast de QME opleiding ook klinisch fysici (i.s.m. Radboudumc en ETZ) en klinisch informatici (i.s.m. de TU/e) opleiden.

 

QME ontwerpopdracht

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën om zorgondersteuning aan te bieden. Zo bieden e-health en wearables patiënt en arts diverse mogelijkheden om op andere manieren vorm te geven aan monitoring en contact op afstand. Het JBZ heeft een team ingericht dat van diverse invalshoeken naar deze ontwikkelingen kijkt en hieraan bijdraagt. Als QME i.o. sta je met beide benen middenin deze ontwikkeling en ben je de technische spil in het proces. Een mogelijke opdracht is om in pilot-vorm de implementatie van nieuwe technologieën mee op te zetten en uit te werken. Het gaat dan om het onderzoeken welke technologie het meest geschikt is voor het klinische proces, het vaststellen van randvoorwaarden, de eventuele (patiënt)risico’s te bepalen en het mee invullen van de samenwerking met externe partijen.

Een andere mogelijke opdracht richt zich op het slimmer gebruik maken van data die gegenereerd worden door patiëntmonitoren en andere bedzijdige apparatuur. Door informatie uit verschillende datastromen te combineren kan een bijdrage worden geleverd aan slimmere alarmering en/of betere zorg aan vitaal bedreigde patiënten.

Begeleiding in het JBZ en informatie

De kandidaat is gedurende de opleiding voornamelijk werkzaam op de afdeling MITC Beleid van het JBZ. De begeleiding van de kandidaat vanuit het JBZ wordt verzorgd door dr. ir. Chris Peters (klinisch fysicus) en ir. Nanneke Mollink (medisch technoloog adviseur, MICT Beleid). Inlichtingen over het project zijn te verkrijgen bij C.Peters@jbz.nl of N.Mollink@jbz.nl (073-553 8533).

Jeroen Bosch ziekenhuis

In het JBZ richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter. Het JBZ uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden, ruim 4000 medewerkers en 260 medisch specialisten. Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Opleidingsomgeving MICT Beleid

De vakgroep MICT Beleid is als volgt samengesteld:

 • Manager MICT/klinisch fysicus;
 • 3 klinisch fysici
 • (gemiddeld)2 klinisch fysici i.o., 2 klinisch informatici i.o. en 2 QME i.o.;
 • 6 informatie-adviseurs;
 • 3 medisch technoloog adviseurs;
 • 7 projectleiders;
 • 1 informatie architect/security officer/opleider klinische informatica.

MICT Beleid wordt gevormd door klinisch fysici, informatie-adviseurs, medisch technoloog adviseurs en projectleiders van academisch en Hbo-niveau. Dit organisatie onderdeel richt zich op het verhogen en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische en verpleegkundige patiëntenzorg door innoveren, adviseren en controleren van een effectieve, veilige, geïntegreerde technische infrastructuur. Het betreft hier zowel de specifiek medische technologie als ook de toenemende toepassing van communicatie- en informatietechnologie, dit alles ter ondersteuning van de geboden zorg mede door middel van het analyseren van data waarmee processen geoptimaliseerd kunnen worden. MICT Beleid stimuleert samenwerkingsverbanden om innovatieve zorgtechnologie in te zetten ter ondersteuning van de processen en workflow van onze zorgprofessionals.

Innovatie

Het zorglandschap verandert. Het JBZ is van mening dat de patiënt meer de regie moet kunnen nemen bij het gezond blijven en het beter worden. Dit wil het JBZ bereiken door de inzet van “shared decision making” ondersteund door eHealth. Binnen het JBZ is een Innovatieteam actief. Zij jagen innovaties aan en pakken deze kortcyclisch in coöperatie met de patiënt aan. De vakgroep MICT Beleid is hierbij nauw betrokken en levert hierbij verschillende expertise.

Door samenwerking en het bundelen van kennis binnen één groep kunnen laagdrempelig verbanden gelegd worden tussen verschillende domeinen. Naast technische aspecten wordt dan ook gekeken naar organisatorische aspecten en wordt vooral geluisterd naar de wensen van de patiënt.

Toezicht
De vakgroep MICT Beleid draagt bij aan de kwaliteit van de zorg door het naar lokaal niveau vertalen van wet- en regelgeving. Zij is verantwoordelijk voor hierbij aansluitende procesbeschrijvingen en procedures. Ook de handhaving van door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen, wet- en regelgeving en intern beleid op medische informatie en technologisch gebied behoren tot de taken van MICT Beleid.

Functie-eisen

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze, academisch opgeleide (bio)medisch ingenieur/technoloog (of vergelijkbare richting, MSc) met, bij voorkeur, klinische ervaring. Overige eigenschappen en vaardigheden:

 • heeft aantoonbare affiniteit met medische technologie, data-acquisitie, patiënt-monitoring, e.d.;
 • zoekt zaken zelfstandig uit en zoekt ondersteuning indien dit nodig is;  
 • kan goed samenwerken en heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: je werkt in een complexe omgeving waarin diverse partijen een bijdrage (willen) leveren aan zorg. Aan jou de taak om verbinding te leggen, de vraag helder te krijgen en de partijen mee te nemen in het proces;
 • is ondernemend: je wacht niet af, maar neemt initiatief. Je bent gedreven en resultaatgericht;
 • bezit leiderschapskwaliteiten: je zorgt ervoor dat partijen gemotiveerd raken en blijven, stuurt aan waar nodig en neemt ze mee in het (verander)proces totdat het resultaat is behaald;
 • geïnteresseerd in doelgericht, projectmatig werken: de opdrachten kenmerken zich door een projectmatige aanpak met een tijdelijk karakter;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  (niveau C1,C2).

 Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een tijdelijke voltijds (1.0 fte) aanstelling in het JBZ voor twee jaar vanaf aanvang van de opleiding. In het JBZ vindt de inschaling plaats in functiegroep 60 (afhankelijk van de werkervaring, maximaal € 4.466,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De trainee krijgt voor de duur van die 2 jaar tevens een “gast-aanstelling” (0.0 fte) bij de TU/e als Technologisch Ontwerper in Opleiding (TOIO). Aanvang opleiding en aanstelling is per 1 februari 2020.

Informatie en sollicitatie

We ontvangen jouw sollicitatie graag per e-mail, inclusief motivatiebrief, CV, cijferlijsten (BSc, MSc, en overige) en een korte omschrijving van relevante (klinische) projecten. Je kunt deze documenten vóór 15 september 2019 versturen naar: smpee.qme@tue.nl.  Uiterlijk 16 september a.s. zullen wij jou laten weten of je voor een gesprek in aanmerking komt.