Skip to content  

Werken bij de TU/e

QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding (36 uur)

QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding (36 uur)

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze een kandidaat voor een QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding (36 uur)
Aanstellingsfunctie(s)
Technologisch ontwerper in opleiding (PDEng trainee)
Faculteit(en)
Biomedical Engineering
FTE
0,8
Sluitdatum
30/11/2020
Aanvraagnummer
V50.4714

Functieomschrijving

Qualified Medical Engineer

Een Qualified Medical Engineer (QME) is een postacademisch geschoolde technologie professional die werkt in een technologisch complexe omgeving met veel verschillende belangen. De QME ondersteunt zorgprofessionals in het robuust en veilig introduceren van nieuwe (geavanceerde) technologieën in de dagelijkse zorg. Hierbij gaat de QME uit van een (technologische) vraag uit de dagelijkse praktijk. Via een inventarisatie van behoefte en mogelijkheden komt hij/zij tot een duidelijke specificatie van de mogelijkheden. Vervolgens ontwikkelt de QME de verbetering, voert haar in de praktijk in, waarbij nazorg een belangrijk aspect is om een goede inbedding te realiseren. Het belangrijkste aspect van de verbetering is daarbij niet hoe “revolutionair” de verbetering is, maar vooral de robuustheid: het werkt en de zorgverleners en patiënten zijn er echt mee geholpen.

De opleiding

Gestationeerd in het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, volgt de kandidaat een tweejarige ontwerpers-opleiding (post-MSc). SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van cursussen, workshops en trainingen die vaak aan de hand van casussen in Kempenhaeghe worden getoetst. Daarnaast wordt volop klinisch-technologische ervaring opgedaan tijdens een ontwerpproject (van effectief 1 jaar) in het centrum; hierbij wordt de kandidaat intensief begeleid door deskundigen van zowel Kempenhaeghe en de TU/e.

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe te Heeze, is een van de grootste multidisciplinaire centra voor de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen. Per jaar worden zo’n 2000 nieuwe patiënten gezien, en wekelijks worden 30 tot 40 klinische slaaponderzoeken (polysomnografieën) verricht. Naast onze dagelijkse prioriteiten in de patiëntenzorg heeft Kempenhaeghe als expertisecentrum tevens veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onder andere de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips, in het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). Een belangrijk onderzoeksonderwerp vormt de ontwikkeling van nieuwe meet- en data-analysetechnieken voor de diagnose van slaapstoornissen.

QME-ontwerpopdracht

In het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek, worden van veel patiënten de meetgegevens van polysomnografisch slaaponderzoek bewaard, evenals data verkregen met nieuwe meettechnieken. Inmiddels bevat de zogenaamde SOMNIA-database de gegevens van meer dan 1.200 deelnemers en dit aantal groeit snel. Samen met onze e/MTIC-partners gebruiken we de SOMNIA-data reeds voor onderzoek. In de nabije toekomst willen we de data ook graag kunnen delen met onze collega’s nationaal en internationaal, in het kader van wetenschappelijke samenwerking. Binnen het consortium wordt reeds gewerkt aan een zogenaamd Health Data Portal. Deze ontwerpopdracht richt zich op het realiseren van een structuur voor datamanagement van de SOMNIA-studie binnen Kempenhaeghe. Aspecten hiervan zijn onder andere de standaardisatie van de beschikbare data, het ontwerpen en realiseren van een metadata catalogus en het inzichtelijk en toegankelijk maken van de dataset voor derden. Samen met artsen, onderzoekers en technici van Kempenhaeghe en de TU/e ga jij aan de slag om dit te realiseren.

Functie-eisen

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze, academisch opgeleide (bio)medisch technoloog/informaticus (of vergelijkbare richting, MSc) met bij voorkeur al enige ervaring in dataverwerking en datastandaardisatie in een klinische setting. Overige eigenschappen en vaardigheden die belangrijk zijn voor deze functie:

  • aantoonbare affiniteit met data-acquisitie, opslag, verwerken en distribueren van grote hoeveelheden meet-gegevens en andere privacy gevoelige informatie;
  • kennis en ervaring op het gebied van de wet- en regelgeving m.b.t. de opslag van klinische meetgegevens is een pré;
  • in staat om zelfstandig zaken uit te zoeken, en ondersteuning te vragen waar nodig;
  • goed kunnen samenwerken met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: je werkt in een complexe omgeving waarin diverse partijen een bijdrage (willen) leveren aan zorg. Aan jou de taak om verbinding te leggen, de vraag helder te krijgen en de partijen mee te nemen in het proces;
  • ondernemende instelling: je wacht niet af, maar neemt initiatief. Je bent gedreven en resultaatgericht;
  • teamspeler: je zorgt ervoor dat partijen gemotiveerd raken en blijven, stuurt aan waar nodig en neemt ze mee in het (verander)proces totdat het resultaat is behaald;
  • in staat om doelgericht en projectmatig te werken; Nederlandse taal in woord en geschrift (niveau C1,C2).

Potentiële kandidaten met al enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een tijdelijke voltijds (1.0 fte) aanstelling bij de TU/e als Technologisch Ontwerper in Opleiding (TOIO, salaris € 1.970,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, conform de CAO Universiteiten). De trainee krijgt daarnaast voor de duur van 2 jaar tevens een “gastaanstelling” (0.0 fte) bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Aanvang opleiding en aanstelling is per 1 maart 2021.

Informatie en sollicitatie

Begeleiding in Kempenhaeghe en TU/e

De kandidaat is gestationeerd bij de afdeling Klinische Fysica in Kempenhaeghe (o.l.v. dr. ing. Hans van Dijk) en maakt onderdeel uit van de wetenschappelijke onderzoeksgroep van het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met een aantal postdoctoraal onderzoekers en promovendi, onder leiding van prof. dr. Sebastiaan Overeem (arts-somnoloog en deeltijdhoogleraar Intelligent Systems for Sleep Disorders bij de faculteit Electrical Engineering).

Inlichtingen over het project zijn te verkrijgen bij dr. Fokke van Meulen, PostDoc TU/e i.s.m. Kempenhaeghe, f.b.v.meulen[at]tue.nl.

Interesse gewekt?

Graag nodigen wij je uit om te solliciteren op deze vacature via de 'solliciteer nu'-button op deze pagina en ontvangen wij jouw sollicitatie vóór 30 november 2020 voorzien van een motivatiebrief, CV, cijferlijsten (BSc, MSc, en overige) en een korte omschrijving van relevante projecten. (er kunnen maximaal 5 documenten van maximaal 2 MB per stuk worden geüpload).

De eerste gespreksronde bij SMPE/e vindt plaats op 9 december; wij laten jou z.s.m. weten of je voor een eerste gesprek in aanmerking komt. 

Voor meer informatie over de QME-opleiding: zie  www.tue.nl/qme (of neem contact op met dr.ir. I.M.M. Lammerts, opleidingsmanager QME: i.m.m.lammerts[at]tue.nl).