Skip to content  

Werken bij de TU/e

Postdoc Professioneel leren en ontwikkelen docenten in hoger onderwijs

Postdoc Professioneel leren en ontwikkelen docenten in hoger onderwijs

De Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een vacature voor een Postdoc-functie op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs.
Aanstellingsfunctie(s)
(Postdoctoraal) onderzoeker
Faculteit(en)
Mathematics & Computer Science
FTE
1,0
Sluitdatum
06/12/2020
Aanvraagnummer
V32.4703

Functieomschrijving

Heb je je altijd al afgevraagd waarom docenten zich bezighouden met onderwijsvernieuwingen? Ben je geïnteresseerd in hoe onderwijsinnovaties het leren, de houding, het gedrag en de professionele identiteit van docenten beïnvloeden? Dan is dit project wellicht iets voor jou!

Onderzoeksproject

Het door NWO/NRO gefinancierde praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het’ is een samenwerkingsverband van 20 universiteiten en hogescholen in Nederland. Ze werken samen in een consortium om de vraag te beantwoorden of, hoe en waarom verschillende benaderingen van professioneel leren en ontwikkelen van docenten werken voor verschillende innovaties, contexten en populaties. Het gehele project bestaat uit het uitvoeren van een literatuurstudie, het uitvoeren van zowel een brede als een verdiepende studie van bestaande casussen, en een interventiestudie, waarbij gegevens worden verzameld over de innovatie (context), docentactiviteiten, ondersteuning van docenten, het leren van docenten en de effecten op studenten.

Context

De postdoc voert het onderzoek uit binnen en namens het gehele consortium, maar zal werken vanuit de onderzoeksgroep van Eindhoven School of Education (ESoE). ESoE is het expertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van onderwijs en professionele ontwikkeling van (toekomstige) docenten en onderzoek en onderwijsvernieuwing in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. ESoE is actief op drie gebieden: onderwijs, onderzoek en innovatie. Recentelijk is de onderzoeksportefeuille van de groep op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het hoger onderwijs aanzienlijk gegroeid.

Functieomschrijving

In nauwe samenwerking met de consortiumpartners en een andere postdoc zal de postdoc:

 • Zowel brede als diepgaande studies uitvoeren van bestaande cases van professioneel leren van docenten in het hoger onderwijs in de context van onderwijsinnovatie op de locaties van de consortiumpartners;
 • Empirische interventiestudies mee ontwerpen en uitvoeren naar de effecten van verschillende aanpakken voor de professionele ontwikkeling van docenten;
 • Instrumenten ontwikkelen en aanpassen om de effecten van deze aanpakken op de leerprocessen en de betrokkenheid van studenten te meten;
 • Gegevens verzamelen en analyseren, zowel kwalitatief als kwantitatief;
 • De onderzoeksresultaten rapporteren aan zowel een praktijkgericht als wetenschappelijk publiek, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Het onderzoek op nationale en internationale conferenties en workshops presenteren;
 • De verspreiding van de onderzoeksresultaten in de instituten van de consortiumpartners ondersteunen;
 • Het projectmanagement ondersteunen.

Functie-eisen

Wij zoeken:

 • PhD in een discipline die relevant is voor dit onderzoeksproject;
 • Goede onderzoeksvaardigheden voor review en empirisch onderzoek in het hoger onderwijs;
 • Kennis van innovaties in het hoger onderwijs;
 • Kennis van of affiniteit met het leren en de professionele ontwikkeling van docenten;
 • Positieve houding ten opzichte van innovatief onderwijs en leren;
 • Zelfstandig en samen kunnen werken;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Creatieve en analytische geest;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden aan:

 • Een tijdelijke aanstelling van 1,0 fte voor een periode tot 1 maart 2024;
 • Een bruto maandsalaris vanaf € 3.353, - (op voltijdbasis, schaal 10), afhankelijk van kennis en ervaring; plus vakantietoeslag (8% van het jaarsalaris, in mei) en eindejaarsuitkering (8,3% van het jaarsalaris, in december);
 • Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning;
 • Een breed scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals uitstekende technische infrastructuur, verhuiskosten, spaarregelingen, uitstekende sportvoorzieningen en ouderschaps- en/of zwangerschapsverlof. Zie voor meer informatie hierover  https://www.tue.nl/werken-bij-tue/waarom-tue/arbeidsvoorwaarden/
 • Lidmaatschap van een levendige onderzoeks- en onderwijsgemeenschap

Informatie en sollicitatie

• Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met prof. Jan Vermunt (j.d.h.m.vermunt[at]tue.nl of telefoon 040 2476197).

• Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Paul van Maren (HR adviseur), e-mail: p.w.p.v.maren[at]tue.nl of telefonisch: 040 247 8512.

Sollicitatie

Uw sollicitatie bevat de volgende onderdelen (in het Nederlands):

 • Een brief waarin uw motivatie en kwalificaties voor de functie worden toegelicht;
 • Een gedetailleerd Curriculum Vitae (inclusief publicatielijst);
 • De namen van 2-3 referenten;
 • Een uitwerking van één aspect van het onderzoeksplan in max. 2 A4's.

De selectieprocedure start 7 december 2020. De succesvolle kandidaat kan naar verwachting beginnen op 1 april 2021 of zo snel mogelijk daarna.

U kunt zich aanmelden via de knop 'Solliciteer nu' bovenaan deze pagina; sollicitaties per e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen.