Skip to content  

Werken bij de TU/e

PhD position in Value-Based HealthCare

PhD position in Value-Based HealthCare

Wil jij onderzoek doen naar én bijdragen aan kwaliteitsverbetering binnen de hartzorg? Dan is deze positie mogelijk interessant voor jou. Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), op zoek naar een PhD-student / promovendus.
Aanstellingsfunctie(s)
Promovendus
Faculteit(en)
Electrical Engineering
Graduate Program(s)
Electrical Engineering
FTE
0,9
Sluitdatum
30/11/2020
Aanvraagnummer
V36.4684

Functieomschrijving

Binnen het NHN zijn netwerken van zorgaanbieders ingericht rondom hartaandoeningen (o.a. atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden), waarbij Value Based Healthcare (VBHC) wordt toegepast als primaire methodiek. Voor iedere hartaandoening is/komt zowel retrospectieve als prospectieve data beschikbaar (van zowel patiënt-relevante uitkomsten als zorgkosten). Daarnaast wordt toegewerkt naar zowel technologische-en procesinnovaties om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten te reduceren. De resultaten van de bevindingen worden gepresenteerd in (inter)nationale tijdschriften, gedurende het jaarlijkse congres van het NHN (jaarlijks +/- 300 bezoekers) en overige (inter)nationale congressen en symposia.

Voor de selectie/evaluatie van de benodigde innovaties en ter objectivering van de toegevoegde waarde van het NHN zijn we op zoek naar een enthousiaste PhD student/promovendus om het NHN te versterken.

Het NHN is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen van de ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis) en de huisartsen van de zorggroepen (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) in de regio Zuidoost Brabant zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de kwaliteit van zorg te kunnen optimaliseren zijn ook de thuiszorg, trombosedienst, apothekers, ambulancedienst en de eerstelijns diagnostiek verbonden aan het NHN. Het NHN is een kleine en unieke organisatie die volop in ontwikkeling is. Daarbij wordt het NHN ook internationaal gewaardeerd, wat onderstreept werd door het winnen van de VBHC prize in 2018.

Naast de samenwerking met de zorgaanbieders in de regio Zuidoost Brabant, is in 2020 een samenwerking gestart met de grootste zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ. Middels deze samenwerking worden de grootste kostendrijvers geïdentificeerd voor de hartaandoeningen waar het NHN zich op richt en wordt de impact getoetst van de aanpak van het NHN op de zorgkosten voor de specifieke hartaandoeningen.

BESCHRIJVING PHD-TRAJECT
Eén van de onderdelen van het PhD-traject bestaat uit het toetsen van de impact van het NHN op basis van zorgkosten in de volledige zorgketen. Bovendien zijn momenteel de randvoorwaarden voor het NHN gerealiseerd om toe te werken naar innovaties die een impact hebben in de hartzorg. Hierbij kan gedacht worden aan zowel technologisch innovaties of innovaties om het zorgproces te verbeteren.
De evaluatie van deze innovaties op zowel patiënt-relevante uitkomsten als zorgkosten is tevens onderdeel van dit PhD-traject. Daarbij werkt de promovendus binnen het PhD-traject samen met 2 postdocs en zal ook participeren in een team met andere promovendi op het gebied van VBHC.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Je draagt zorg voor het analyseren van data(sets) rondom de ziektebeelden atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden o.b.v. zowel uitkomsten als zorgkosten;
 • Je interpreteert de bevindingen van de uitgevoerde analyses en presenteert deze, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en/of Engels;
 • Je schrijft nationale en internationale publicaties m.b.t. de bevindingen van de uitgevoerde analyses i.s.m. de betrokken coauteurs;
 • Je doet, samen met de zorgaanbieders van de verschillende netwerken, voorstellen voor nieuw en relevant onderzoek rondom de ziektebeelden atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden binnen het NHN (mogelijk op het gebied van impactvolle innovaties);
 • Je bewaakt de voortgang van de geïnitieerde onderzoeken;
 • De werkzaamheden zullen resulteren in een proefschrift, waarvan de verdediging plaatsvindt aan de TU/e.

Functie-eisen

 • Deze functie vraagt om een zelfstandige en initiatiefrijke collega met een academisch werk- en denkniveau vanuit een relevante opleiding met een zorgprofiel (bijv. gezondheidswetenschappen, gezondheidseconomie, gezondheidsmanagement, (technische) geneeskunde of soortgelijke richting);
 • Je hebt affiniteit met het uitvoeren en analyseren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek;
 • Je hebt kennis en ervaring van analyseprogramma’s zoals bijv. SPSS, STATA, SAS en/of MLWin;
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en kan zowel goed zelfstandig als in groepsverband werken;
 • Je hebt de ambitie om onderzoeksresultaten op (inter-)nationale congressen te presenteren;
 • Je bent ondernemend, hebt een sterk probleemoplossend vermogen en weet je creativiteit te benutten om mensen in beweging te krijgen;
 • Je bent ambitieus, proactief en blijft ook bij weerstand en tegenslag dienstverlenend, resultaatgericht en daadkrachtig;
 • Aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek en/of publiceren is een pré;
 • Verder beschik je over organisatiesensitiviteit, wek je snel vertrouwen en ben je toegankelijk;
 • Tot slot beschik je over uitstekende communicatieve (Nederlands en Engels) en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een betekenisvolle baan bij een ambitieuze, internationale en dynamische universiteit.
 • Een vierjarige aanstelling (0,9 FTE).
 • Gratis toegang tot het persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor PhD’s (PROOF program).
 • Een bruto maandsalaris tussen € 2.395 en € 3.061 (gebaseerd op 1 FTE) rekening houdend met kennis en ervaring. Het salaris is conform de CAO voor Nederlandse Universiteiten.
 • Aanvullend, een jaarlijkse vakantietoeslag van 8% van het jaarsalaris en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris.
 • Iedere PhD heeft ook recht op een breed pakket aan extra voorzieningen, zoals een verhuiskosten vergoeding en diverse spaarplannen.

Informatie en sollicitatie

Wij verzoeken je om uiterlijk 29 november 2020 te reageren op deze functie door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar paul.cremers[at]nederlandshartnetwerk.nl.

Voor meer informatie over deze functie en het NHN kun je contact opnemen met Paul Cremers (programma manager NHN, 0624893629) of kijk op de website: www.nederlandshartnetwerk.nl.