medewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling (V39.3618)

medewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling

De faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences op de Technische Universiteit Eindhoven heeft een vacature voor een medewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling (0,8 - 1,0 fte)
Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
Faculteit(en)
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
FTE
0,8
Sluitdatum
15/01/2019
Aanvraagnummer
V39.3618

De faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) verzorgt in de 'School of Industrial Engineering' en de 'School of Innovation Sciences' diverse Bachelor en Master opleidingen. Onderwijs en onderzoek van de faculteit zijn gericht op de ontwikkeling en aanwending van technologie in een bedrijfs- en maatschappelijk georiënteerde context. Kenmerkend voor de faculteit is een toepassingsgerichte en ontwerpgerichte manier van werken, gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijke inzichten en methoden. Belangrijkste aandachtsgebieden zijn operations management, innovatiemanagement en -beleid en mens-techniek interactie.

De faculteit is op zoek naar versterking binnen het team ESA IE&IS op het gebied van Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling. Dit team maakt samen met de andere (onderwijs)ondersteunende diensten onderdeel uit van het faculteitsbureau. Binnen het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit zijn de termen "accountability" en "credibility" belangrijke issues. De vakevaluaties zijn de laatste jaren sterk gestandaardiseerd en worden centraal (m.b.v. een web-based evaluatiesysteem) afgenomen. Bij de uitvoering van het werk onderhoud je contacten met docenten, studentgeledingen, opleidingscommissies, examencommissies en de opleidingsdirectie. Natuurlijk rapporteer je de resultaten. Je participeert ook in onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs(leer)processen en projecten gericht op innovatie van het onderwijs binnen de faculteit. Door het internationale karakter van de TU/e, worden rapportages veelal in het Engels opgesteld. 

Taken:

 • Je voert onderwijsevaluaties (gegevensverzameling, -verwerking en -analyse, rapportage en advisering) uit met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden;
 • Met gebruikmaking van de resultaten van onderwijsevaluaties (web-based en maatwerkenquêtes) spoor je knelpunten in het onderwijs op;
 • Je bereidt informatie en adviezen voor ten behoeve van o.a. de opleidingsdirectie, de capaciteitsgroepen, de studenten, de opleidingscommissies en de examencommissies met betrekking tot aspecten van interne kwaliteitszorg;
 • Je organiseert kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld panelgesprekken.;
 • Je participeert in onderwijsinnovatieprojecten en zet nieuwe curriculum- evaluaties op;
 • Over de opzet en uitvoering van effectief onderwijs adviseer je en begeleid je docenten, in overleg met de medewerker Teacher Support;
 • Door middel van o.a. tevredenheidsonderzoek en dashboard publicaties geef je mede vorm aan verbeteringen van de interne kwaliteitszorg;
 • Je vertegenwoordigt de faculteit IE&IS in het TU/e-brede kwaliteitszorgoverleg, en op die manier denk je mee met (de uitvoerbaarheid van) het kwaliteitszorgbeleid op de TU/e;
 • In het kader van BKO coach je docenten en treed je op als secretaris van de BKO-commissie.

Wij zoeken daarom kandidaten die voldoen aan de volgende eisen:

 • Is in het bezit van een universitair diploma, met een onderwijskundige achtergrond en affiniteit met bèta-onderwijs;
 • Heeft de drijfveer en het enthousiasme om onderwijs te verbeteren;
 • Heeft kennis van het opstellen en analyseren van vragenlijsten voor docenten en studenten, met betrekking tot de kwaliteit en optimalisatie van onderwijsprocessen;
 • Kan d.m.v. statistische analyses van de resultaten van onderwijsevaluaties adequate rapportages opstellen;
 • Is in staat eigen kennis te delen en daarmee collega’s actief te professionaliseren;
 • Heeft inzicht in organisatorische en bestuurlijke processen;
 • Heeft het vermogen om op soepele en adequate wijze om te gaan met verschillende belangen in de organisatie; een gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is van belang;
 • Is vaardig in mondelinge communicatie en een bondige en toegankelijke schrijfstijl (zowel in het Nederlands als in het Engels);
 • Is initiatiefrijk, creatief, zelfstandig en in staat bruggen te bouwen.

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende financiële omstandigheden kan het dienstverband worden verlengd.  

Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal € 2.640,00 (schaal 10) en maximaal € 4.852,00 (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Dit is een aantrekkelijke werkplek binnen een ontwikkelingsgerichte afdeling en binnen een dynamische faculteit. We bieden uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kinderopvang, eindejaarsuitkering en uitstekende sportfaciliteiten.

Informatie:
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij: dr.ir. Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Team ESA faculteit IE&IS, tel. 040-2472465, e-mail: e.v.d.geer@tue.nl

Verdere informatie: Kim van Puijenbroek, HR adviseur, tel. 040-2475102, e-mail: pz@tue.nl  

Sollicitatie:
Je motivatiebrief en CV kunnen digitaal verstuurd worden tot en met 15 januari door gebruik te maken van de knop “solliciteer direct/apply now”.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor op externe kandidaten.

Indien je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, vragen we je ervaring met het schrijven van rapportages aan te tonen door middel van eigen opgestelde documenten.