Lid raad van Commissarissen TUE Holding (EU.3714)

Lid raad van Commissarissen TUE Holding

Aanstellingsfunctie(s)
Overig wetenschappelijk personeel, Niet-wetenschappelijk personeel
Dienst(en)
Dienst Algemene Zaken
FTE
0,1
Sluitdatum
28/02/2019
Aanvraagnummer
EU.3714

Functieomschrijving

Lid Raad van Commissarissen TUE Holding BV

TUE Holding BV is een 100% dochter onderneming van de Technische Universiteit Eindhoven.

Eind 1997 is de holdingstructuur opgezet, waardoor de exploitatie van wetenschappelijke kennis van de TU/e op bedrijfsmatige en transparante wijze kan plaats vinden in daaronder ressorterende participaties.  TUE Holding en haar participaties staan als zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersonen op afstand van de publiekrechtelijke organisatie TU/e. De participaties hebben een grote mate van vrijheid om marktgericht te opereren. In een aantal gevallen maken de participaties gebruik van de faciliteiten van de TU/e tegen marktconforme voorwaarden.

De transfer van technologie naar de samenleving is sinds 2010 een reguliere taak van de universiteit. De activiteiten betreffende het scouten, screenen, adviseren en begeleiden van potentiele starters vanuit de TU/e of gelieerd aan de TU/e, worden door de afdeling “Innovation Lab” van de universiteit uitgevoerd, waarmee TUE Holding BV nauw samenwerkt en waarbij TUE Holding BV vrij is om per business case te besluiten of er wordt geparticipeerd.

Het aantal participaties (voornamelijk minderheidsbelangen) bedraagt momenteel 50.

De geconsolideerde omzet van TUE Holding BV bedraagt circa 20 mln EUR met een netto resultaat van circa 1,8 mln EUR.

De Raad:

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. De Raad houdt toezicht en adviseert de directeur van TUE Holding BV. 

Het toezicht en het advies betreffen onder andere:

 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten
 • de realisatie van de doelstellingen van TUE Holding BV
 • risicobeheersing
 • het verslagleggingsproces.

De Raad van Commissarissen komt 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast vindt er incidenteel extra overleg (op gezamenlijk of individueel niveau) plaats indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De totale tijdsbesteding is circa 40 uur per jaar.

Functie-eisen

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit en complementariteit.

Voor een succesvolle invulling van deze rol gelden de volgende algemene vereisten:

 • onafhankelijkheid
 • kritisch vermogen
 • open staan voor de mening van anderen
 • oog voor uiteenlopende belangen (in het bijzonder van TU/e)
 • bestuurlijke vaardigheid.

Specifieke vereisten voor deze functie zijn:

 • Bedrijfstechnische achtergrond;
 • Ondernemerschap;
 • Ruime ervaring met een houdstermaatschappij van start-ups (bij voorkeur early-stage);
 • Ruime ervaring met kennisvalorisatie rondom een kennisinstelling;
 • Regionale verbondenheid met Zuidoost Brabant/ Brainport regio is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een benoeming voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoeming van 4 jaar gevolgd door maximaal 2 herbenoemingen van 2 jaar.

Informatie en sollicitatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Sonja Vos-Poppelaars, directeur van TUE holding BV. Telefoon: 040-2474949 of 06-12962347

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Cecile Gijsbers van Euflex Search & Select. Telefoon: 040-2474055 of 06-51164692. E-mail: cgijsbers@tue.nl

U kunt uw interesse kenbaar maken tot en met 28 februari 2019.

Link om uw cv te uploaden:

cv uploaden

Eindhoven, januari 2019.