Directeur Informatievoorziening & IT Services (EU.3124)

Directeur Informatievoorziening & IT Services

Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
FTE
1,0
Sluitdatum
31/12/2017
Aanvraagnummer
EU.3124

Functieomschrijving

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is één van Europa's beste universiteiten en is gespecialiseerd in engineering science & technology. De universiteit profileert zich als de universiteit “where innovation starts and people matter.”

De TU/e heeft voor de toekomst een stevig ambitieniveau geformuleerd. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet de organisatie optimaal toegerust zijn voor een maximale ondersteuning op het gebied van personeel, financiën, organisatie en IT.

In de afgelopen jaren is er veel werk verzet om de modernisering van de informatievoorziening en IT services bij de TU/e verder gestalte te geven. Inmiddels is een groot aantal projecten gerealiseerd en is ruime ervaring opgedaan met de IV/IT ontwikkeling en de organisatie ervan. Een evaluatie en een nieuwe kijk op de toekomst hebben geleid tot het besluit om een samengevoegde, vanuit één punt gecoördineerde informatieorganisatie te vormen.

Voor deze nieuwe informatieorganisatie zoekt de TU/e een

DIRECTEUR INFORMATIEVOORZIENING & IT SERVICES

Een topmanager die stevig in de schoenen staat. Die met passie en overtuiging de informatievoorziening en IT Services voor onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen van de TU/e weet te optimaliseren en naar een volgend excellentieniveau brengt.

De directeur:

 

  • gaat leiding geven aan de nieuwe organisatie die in de loop van 2018 ongeveer 100 medewerkers zal tellen.
  • formuleert een visie voor de doorontwikkeling van de IV/IT-organisatie, gebaseerd op de eisen die het primaire proces stelt en rekening houdend met technologische ontwikkelingen, innovatie en veranderende onderwijs- en onderzoeksvormen.
  • draagt zorg voor het tot stand brengen van een efficiencyslag/ professionaliseringsslag en een daarbij passende cultuur.
  • fungeert als aanspreekpunt en gesprekspartner voor College van Bestuur, Faculteiten, Diensten en overige (interne en externe) stakeholders.

 

Functie-eisen

  • Een opleiding op academisch niveau, eventueel gepromoveerd
  • Relevante meerjarige ervaring op het snijvlak van IV/IT en organisatieontwikkeling
  • Brede ervaring als people manager, opgedaan in veranderende, complexe internationaal georiënteerde organisaties
  • Stevige inhoudelijke kennis van actuele ontwikkelingen in het IV/IT werkveld
  • In staat om organisatie- en cultuurveranderingen te begeleiden en anderen te inspireren en te motiveren en “mee te krijgen” in de gewenste verandering c.q. vernieuwing

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis 040-2475723 / 06 22860266 of Cécile Gijsbers 040-2474055 / 06 51164692 van Euflex Search & Select.

Een uitgebreid functieprofiel kan op verzoek worden toe gemaild.