Co÷rdinator Centre for Engineering Education (0.4 - 0.5 fte) (V32.3905)

Co÷rdinator Centre for Engineering Education (0.4 - 0.5 fte)

Vanwege het vertrek van de huidige co÷rdinator is Eindhoven School of Education op zoek naar een Co÷rdinator Centre for Engineering Education (0,4-0,5 fte)
Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
Faculteit(en)
Faculteit Wiskunde & Informatica
FTE
0,4
Sluitdatum
09/06/2019
Aanvraagnummer
V32.3905

Functieomschrijving

De vier technische universiteiten intensiveren hun inzet om gezamenlijk het Nederlandse ingenieursonderwijs verder te ontwikkelen en internationaal te profileren. Daartoe is door 4TU  een Centre for Engineering Education (CEE) opgezet.

Met het CEE wil de 4TU een omgeving realiseren waarin onderbouwde verbetering van onderwijs voorop staat. Het Centre stelt daarbij wetenschappers met onderwijsambitie in de gelegenheid om hun visie op onderwijs uit te werken en te realiseren. Het Centre brengt kennis, expertise en gezamenlijke ontwikkeling op het gebied van engineering onderwijs samen. Bovendien worden de grenzen verlegd door het uitvoeren van onderzoek naar lokale en gemeenschappelijke onderwijsvernieuwing, specifiek gericht op het techniekonderwijs in een internationale context. Het CEE draagt zo bij aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en studeerbaarheid van het engineering onderwijs.

Het CEE voert projecten uit op het gebied van de ontwikkeling van docenten, digitalisering en onderwijsvernieuwing. Het betreft zowel kleinschalige innovatieve pilots die door docenten kunnen worden voorgesteld en uitgevoerd, als grotere projecten en onderzoeken. Het CEE zorgt daarbij voor passende ondersteuning bij ontwerp, onderzoek en IT.

CEE zal het delen van kennis bevorderen als het gaat om inzichten ter verbetering van het onderwijs en de docent. Het CEE streeft naar een internationaal netwerk van hoger onderwijsinstellingen die het engineering onderwijs verder willen verbeteren.

Daarnaast draagt CEE ook zorg voor de organisatie van AUTIQ (Advanced University Teaching Innovation Qualification) binnen TUE/e, passend binnen het streven naar excellentie in het TU/e onderwijs.

Binnen het CEE programma worden drie programmalijnen onderscheiden.

 1. Institutionele onderwijsinnovaties
 2. Vakdidactische innovaties voor en door docenten
 3. Professionele ontwikkeling en disseminatie. 

Het CEE treedt op als één centrum waarin de vier instellingen samen optrekken. Elke universiteit kent, naast een (wetenschappelijk) leider, een coördinator die lokale projecten coördineert, die samen met de collega’s van de andere technische universiteiten 4TU projecten en activiteiten regelt, en die met initiatieven komt voor transfer van nieuwe inzichten naar de werkvloer. De leider van CEE vanuit de TU/e is uw direct leidinggevende.

Vanwege het vertrek van de huidige coördinator zijn we momenteel op zoek naar een coördinator (0.4 – 0.5 fte) voor in eerste instantie twee jaar)


De belangrijkste taakstelling is:

U coördineert en monitort lokale projecten en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de projecten. U bevordert de samenhang tussen diverse projecten en initiatieven gericht op verbetering van Engineering Education, en fungeert als aanspreekpunt. Samen met de collega’s van de andere TU’s  bent u verantwoordelijk voor de opbouw van het expertisecentrum en stimuleert u bekendheid met dit centrum onder de juiste mensen binnen en buiten de universiteiten. U initieert, regelt en stimuleert diverse 4TU projecten, activiteiten en netwerken en werkt aan een internationale exposure van het centrum. U komt met initiatieven met betrekking tot uitwisseling en transfer van nieuwe inzichten en zorgt voor verslaglegging van de activiteiten en resultaten. Samen met de coördinatoren en leiders vanuit de andere universiteiten maakt u deel uit van het 4TU.CEE-bestuur. U onderhoudt een goede relatie met essentiële stakeholders bij de faculteiten, bij Bachelor College, Graduate School en bij Teacher Support (EAS).

Een belangrijk accent voor de komende jaren betreft de verspreiding van projectopbrengsten, met name de organisatie van interne en externe activiteiten daartoe.

Ook de organisatie van activiteiten voor AUTIQ en daaraan gelieerde projecten (bijv. “Supporting Excellence in Teaching”) behoren tot het takenpakket.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Ervaring als coördinator in het Hoger Onderwijs
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Technische achtergrond en aantoonbare affiniteit met onderwijsinnovatie of een onderwijskundige achtergrond en aantoonbare affiniteit met Science & Engineering
 • Promotie, BKO of lesbevoegdheid strekken tot aanbeveling
 • Expertise op het gebied van onderwijsinnovatie en professionele ontwikkeling van docenten
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels
 • Flexibele werkhouding
 • Affiniteit met werken in een complexe omgeving
 • Klantgerichte houding en resultaatgericht kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

 • Mogelijkheid tot interne detachering naar CEE voor een periode van in eerste instantie twee jaar
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- (schaal 11, CAO Nederlandse Universiteiten)
 • Verrijking van kennis in didactiek en leren
 • Een stimulerende en uitdagende werkomgeving.

Informatie en sollicitatie

Informatie met betrekking tot de functie is verkrijgbaar bij Prof. dr. B.E.U. Pepin, leader 4TU.CEE Eindhoven (b.e.u.pepin[at]tue.nl), tel. 040-247 7301.

Tot en met 19 mei kunt u solliciteren op deze functie door gebruik te maken van de solliciteer button waarbij u een maximum van 5 documenten van ieder maximaal 2MB kunt uploaden. U kunt de sollicitatiebrief richten aan prof. Pepin.