Co÷rdinator Biomedisch Onderzoek (0,6/0,8 fte) (V50.3391)

Co÷rdinator Biomedisch Onderzoek (0,6/0,8 fte)

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een vacature voor: TU/e Co÷rdinator Biomedisch Onderzoek (0,6/0,8 fte)
Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
Faculteit(en)
Faculteit Biomedische Technologie
FTE
1,0
Sluitdatum
20/07/2018
Aanvraagnummer
V50.3391

Functieomschrijving

Biomedisch onderzoek binnen de TU/e, binnen verschillende faculteiten, reikt steeds verder richting (klinische) implementatie. Recent heeft de TU/e de samenwerking met Philips, het Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis en Kempenhaeghe Expertisecentrum verder geformaliseerd in een regionaal, innovatief ecosysteem: Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). Het doel van dit ecosysteem is om onderzoek en toepassing dichter bij elkaar te brengen. Als nooit te voren wordt daardoor de implementatie en valorisatie van het TU/e-onderzoek binnen het brede onderzoeksgebied Health bewerkstelligd. Deze krachtenbundeling en bijbehorende toename van medisch onderzoek met medical devices en/of proefpersonen geeft noodzaak aan het instellen van een coördinator Biomedisch Onderzoek die er voor zorgt dat dit soort onderzoek effectief en efficiënt kan worden opgezet en uitgevoerd, met afdoende beperking van risico’s en in lijn met alle regelgeving.

De TU/e coördinator Biomedisch Onderzoek wordt de spil in de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Wet Medische Hulpmiddelen (Wmh).

De coördinator zal fungeren als loket waar de eerste toetsing kan plaatsvinden ten aanzien van het geplande onderzoek, en beoordeelt ten aanzien van WMO- en/of Wmh-toetsing dan wel melding. Verder verzorgt de coördinator adequate en transparante dossiervorming, melding bij de bevoegde instanties, en als nodig ondersteuning bij inbreng in een METC/METC+Wmh toetsingscommissie, inclusief begeleiding in het proces daarnaartoe.

Daarnaast zal de TU/e coördinator gericht TU/e-onderzoekers informeren en instrueren of opleiden ten aanzien van de verplichtingen rondom beide wetgevingen (WMO en Wmh). Om naast de onderzoekers, ook studenten in een vroeg stadium aan te leren waar de wettelijke verplichtingen binnen hun mogelijke onderzoeken ligt, zal de coördinator ook zorgdragen voor het verankeren van kennis en kunde omtrent deze wetgevingen binnen bestaande of nieuwe onderwijsprogramma’s, in overleg met de betreffende faculteiten en/of onderzoekers.

De TU/e coördinator zal als strategische taak voortdurend inspelen op nieuwe wettelijke, regulatoire en internationale ontwikkelingen die het mogelijk maken om een efficiëntere en effectievere ‘fast track to clinical innovation’, de missie van e/MTIC, te realiseren, waarbij Wmh, WMO en aanpalende toetsingen (bijv. databescherming) gestroomlijnd worden.

Taken:

 • Behartigen belangen van de TU/e en haar onderzoekers, inzake WMO- en Wmh-plichtig onderzoek
 • Participatie (en kartrekker) in de e/MTIC werkgroep stroomlijning procedures/toetsing, met als doel maximale facilitatie van de regionale samenwerking
 • Vraagbaak voor advies met betrekking tot opzet, risicomanagement en regelgeving van biomedisch onderzoek
 • Transparante dossiervorming van TU/e onderzoek vallend onder WMO en/of Wmh, inclusief resultaten van (METC)-toetsing
 • Melding aan bevoegd gezag van WMO- en/of Wmh-onderzoek
 • Coördineren van toetsing van WMO- en Wmh-onderzoek
 • Opstellen van interne richtlijnen en procedures ten aanzien van biomedisch onderzoek met personen en/of hulpmiddelen, ten behoeve van melding
 • Verzorgen van educatie aan TU/e-onderzoekers en studenten inzake biomedisch onderzoek met personen of hulpmiddelen
 • Inspelen op nieuwe wettelijke, regulatoire en internationale ontwikkelingen die het mogelijk maken om een efficiëntere en effectievere ‘fast track to clinical innovation’ te realiseren
 • Stroomlijnen Wmh, WMO en aanpalende toetsingen (bijv. databescherming)

Functie-eisen

 • Gepromoveerd Ingenieur, met promotie-onderzoek in het (bio)medisch domein
 • Affiniteit met (biomedisch) wetenschappelijk onderzoek
 • Ervaring in/met medische ethische toetsingscommissies (METC) en/of Wmh-verplichtingen
 • Ervaring of opleiding als QA-engineer is een pré
 • Kennis van aanpalende gebieden (Algemene verordening gegevensbescherming; Good clinical practices) is een pré
 • Detail-georiënteerd en in staat om complexe onderzoeksprotocollen en datasets te overzien
 • Goede organisator en team speler, met een ‘can do’ attitude
 • Zelfstandig, zelfsturend en communicatief excellent
 • Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden is er uitzicht op een verlenging van uw aanstelling of een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het fulltime bruto salaris per maand bedraagt afhankelijk van kennis en ervaring (conform CAO-NU). De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het jaarsalaris (overeenkomend met een maandsalaris). De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het jaarsalaris. De TU/e biedt verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. kinderopvang, minimaal 41 verlofdagen bij een 40-urige werkweek en uitstekende sportfaciliteiten). Overwogen kan worden de aanstelling via Euflex te laten verlopen (de detacheringsorganisatie van de TU/e).

Informatie en sollicitatie

Informatie:

Sollicitatie:

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan kun je dit uiterlijk tot 20 juli aanstaande kenbaar maken door een motivatie en CV te uploaden via de “Solliciteer direct” button.