Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Controller (0,8-1,0 fte)

Controller (0,8-1,0 fte)

Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
Irène Curie Fellowship
Nee
Dienst(en)
Finance and Control
FTE
1,0
Sluitdatum
14/12/2023
Aanvraagnummer
V84.6943

Functieomschrijving

Voor de dienst Finance & Control zijn we op zoek naar een ervaren Controller, die als business partner kan fungeren voor de Directeur van één of meerdere diensten van de TU/e. Je vindt het een uitdaging om te werken in een dynamische, innovatieve omgeving, met complexe financiële stromen en (bedrijfsvoerings – of onderwijs) projecten.

De rol richt zich voor een groot deel op financial reporting & managementinformatie om vervolgens te komen tot adequate advisering van de bedrijfsvoering van een beheerseenheid, in dit geval één van onze diensten. Als Controller ben jij daarmee dan de financiële sparringspartner voor deze dienst en streef je naar een goede samenwerking met jouw stakeholders, rekening houdend met soms tegengestelde belangen.

Binnen de beheerseenheid werk je nauw samen met andere F&C collega’s, op het Control Framework en Risk Management, waar momenteel nog de focus ligt op Finance en fiscaliteit. Je bent onderdeel van het MT binnen de dienst en je werkt nauw samen met de HR-adviseur. Voor de eerste periode ligt de nadruk op het verbeteren van de werkwijze van boekingen, het inrichten van processen, waarna managementinformatie meer gestandaardiseerd verstrekt kan worden, en de rol van business partnering zich verder kan gaan ontwikkelen.

Je bent bekend met het vertalen van strategie naar de PDCA-cyclus binnen de beheerseenheid, waar financiële en niet financiële data worden geïnterpreteerd en worden vertaald naar beleid en het bijsturen daarvan.

Vanuit de ketengedachte ben je de linking pin naar andere ondersteunende diensten binnen de TU/e. Zo signaleer en adviseer je bij bedrijfskundige vraagstukken en betrek je andere diensten in de keten, waar nodig.


Wat ga je doen?
In de rol van Controller voer je de volgende werkzaamheden uit:

Business partner en advisering:

 • Actief ondersteunen van het strategie ontwikkelingsproces binnen de beheerseenheid;
 • Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel-)economisch beleid van de instelling, faculteit(en), instituten en/of dienst(en);
 • Challengen van de business op interne en externe ontwikkelingen en/of het uitvoeren van de strategie;
 • Beoordelen van plannen, voorstellen en prestaties en vragen;
 • Signaleren en adviseren over externe en interne TU/e regelgeving (o.a. aanbestedingen);
 • Bijdragen aan TU/e-brede projecten, zowel binnen het F&C-domein als op het gebied van bedrijfsvoering (voor een deel van de tijd);
 • Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking;
 • Opstellen van business cases, scenarioplanning (investering, kostprijs, studentenaantallen);
 • Adviseren en ondersteunen aanvragen in (landelijke) financierings/subsidieprogramma’s (acTU/eel: Groeifonds);Ondersteunen van de business bij het sturen en monitoren van doelen, kansen en risico’s; 
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe / veranderende processen;
 • Vanuit eigenaarschap verantwoordelijk voor eerstelijnscontrole op financiële processen binnen de Beheerseenheid;
 • Evalueren van en adviseren over de doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen/procedures.

Management information & Reporting

 • In gesprek met Teamleiders over hun budget en fte’s afstemmen met HRM.
 • Zorgen voor een éénduidige vastlegging in bronsystemen i.s.m. Financial Accounting en Reporting, zodat de kwaliteit van informatie verhoogd en kan bijdragen aan standaardisatie van rapporten.
 • Verstrekken van inzicht op en adviseren en acties uitzetten op de (niet) financiële kengetallen/KPI’s;
 • Zet beleid om in stuurinformatie i.s.m. beheerseenheid i.s.m. team Reporting;
 • Integreren van financiële data met non-financiële data (studenten, studierendementen, uitval, docentcapaciteit, fte-planning, onderzoeksrendement, publicatiekwaliteit, student-, medewerker-, en klanttevredenheid).
 • Bepaal je het intern allocatiemodel binnen faculteit/dienst;
 • Stuur je op het beleid binnen de beheerseenheid rondom kostenplaatsen en de link naar HR;

Begroting, Planning & Forecasting

 • Opstellen van scenarioplanning;
 • Coördineren, voorbereiden en ondersteunen van de totstandkoming van de (meerjaren) begroting en T-prognoses en challengen van de output;
 • Rekening houden met de uitgangspunten van de strategie 2030;
 • Voorbereiden van gesprekken tussen beheerseenheidsdirectie en bestuur TU/e;
 • Leveren van input voor de voorjaarsnota;
 • Bewaken van de realisatie van geformuleerde (strategische/operationele) plannen en het gevoerde beleid.
 • Verzamelen van input voor de jaarafsluiting;
 • Bepalen van voorzieningen en zorgdragen voor de volledigheid op omzet;
 • Rapporteren van een juiste/volledige jaarrapportage richting het MT van jouw beheerseenheid;
 • Leveren van input voor het jaarverslag;
 • Voorbereiden van position papers voor i.s.m. Group Accounting.

Functie-eisen

Jouw competenties:

 • Je hebt affiniteit met complexe organisaties;
 • Je hebt een continu ketenbewustzijn met andere diensten richting de beheerseenheid;
 • Je overziet de samenhang binnen de TU/e en breng je kennis ‘outside in’;
 • Een kritische, open, proactieve en samenwerkingsgerichte houding gericht op het leveren van kwaliteit (oplossingsgericht);
 • Goede communicatieve- en sensitieve vaardigheden; ofwel het vermogen om een duurzame verbinding met verschillende projectteams aan te gaan en de balans tussen standvastigheid en flexibiliteit te bewaken.

Daarnaast vragen we:

 • Minimaal een afgeronde relevante financiële opleiding op HBO-niveau; 
 • Je weet te acteren als een stevige business partner en adviseur op jouw vakgebied en mede door jouw strategische inzichten weet je de beheerseenheid goed te ondersteunen;
 • Affiniteit met organisaties in het hoger onderwijs en onderzoek is een pre;
 • Kennis en/of ervaring met het LEAN maken van processen binnen Finance is een must;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en met een goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • Een dynamische, stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor zelfontplooiing, doorgroei en vakgerichte/persoonlijke ontwikkeling;
 • Een salaris, passend bij de geboden kennis en ervaring, van minimaal €4.332,- en maximaal €5.929,- (salarisschaal 11) bruto per maand op fulltime basis, conform de CAO Nederlandse Universiteiten;
 • We hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 41 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, een ruime werkgeversbijdrage aan de ABP-pensioenregeling, een keuzemodel arbeidsvoorwaarden, betaald ouderschapsverlof, kinderopvang op de campus én uitstekende sportfaciliteiten. Voor meer informatie, zie Arbeidsvoorwaarden TU/e;
 • Bij de start betreft het een tijdelijk contract voor de periode van één jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk. Daarom bieden we je gratis toegang tot trainingsprogramma's en een gunstige regeling voor werk-gerelateerd studeren; 
 • De TU/e ondersteunt hybride werken; met het oog hierop wordt er een thuiswerkvergoeding van €2,- per thuiswerkdag gegeven en een internetvergoeding van €25,- per maand.
 • Parttime, flexibel en deels remote werken is ook mogelijk in deze positie;
 • Een stimulerende en uitdagende werkomgeving in een leuk team.

Informatie en sollicitatie

 • Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Ingrid Lenssen, Manager Decentrale Controllers, telefoon 040 – 2474381, e-mail: i.w.h.lenssen@tue.nl  
 • Voor overige vragen, of vragen over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met TU/e Recruiter Rob van der Linden, telefoon 06-39582273 e-mail: r.linden@tue.nl 
 • Informatie over de TU/e en de Dienst Finance & Control vind je op Finance and Control (tue.nl)

Solliciteren?

 • Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Upload dan je motivatiebrief en cv via de “Apply now” button op de TU/e website. 
 • Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

  Ga naar www.tue.nl/jobs voor meer informatie over werken op de TU/e en kijk ook eens op Kijk ook eens op Working in finance @ Eindhoven University of Technology - YouTube

  We zien je sollicitatie graag tegemoet, en weet ons te vinden voor vragen!


  Keywords: financial controller, business controller