Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Vacature

Bouwkunde 

De faculteit Bouwkunde verzorgt onderwijs op het gebied van bouwkunde, architecture, building and planning, construction management & engineering en building services en doet onderzoek op het brede gebied van de bouwkundige discipline. De faculteit staat voor een optimale integratie van vormgeving en technologie bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving. Zij kiest daarbij voor een ontwerpgerichte benadering gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en de vele mogelijkheden van de informatietechnologie. De faculteit voelt zich verantwoordelijk voor een innovatieve aanpak van de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.