Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Vacature

Over de faculteit Wiskunde & Informatica

De faculteit verzorgt opleidingen tot BSc, MSc, PhD en PDEng. Naast de eigen kerntaken, onderwijs en onderzoek, verzorgt de faculteit tevens onderwijs voor andere faculteiten. Het onderzoek van de faculteit concentreert zich op toepassingen van de wiskunde en ontwerpen van softwaresystemen. De kennisvalorisatie van de faculteit is gebundeld in het Project Development Office (PDO). De faculteit werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek nauw samen met andere universiteiten en bedrijven, zowel in nationaal als in internationaal verband. De faculteit telt ca. 140 vaste stafleden, 200 promovendi/postdocs/PDEng trainees en bijna 1000 Bachelor/Master studenten. De faculteit leidt ook het Data Science Center Eindhoven (DSC/e). In het DSC/e hebben 28 onderzoeksgroepen hun krachten gebundeld om samen een wereld leidend onderzoeks- en onderwijsprogramma in Data Science op te zetten.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.