Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Vacature

Technische Natuurkunde

Het onderzoek binnen de faculteit Natuurkunde is gegroepeerd rond de hoofdaandachtsgebieden functionele materialen, transportfysica, plasmafysica en stralingstechnologie. De faculteit participeert in nationale onderzoekscholen en in twee technologische topinstituten: Dutch Polymer Institute (DPI) en Materials Innovation Institute (M2i). De faculteit Technische Natuurkunde telt 15 voltijdse leerstoelen en heeft een omvang van circa 375 medewerkers, waarvan ongeveer 50 leden van de vaste wetenschappelijke staf en 140 promovendi. De faculteit telt zo'n 400 studenten.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.