Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Vacature

Industrial Engineering & Innovation Sciences

De faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) omvat twee subfaculteiten (schools).  In de School of Industrial Engineering staat het op orde brengen en houden van productieketens voor producten of diensten centraal. Dit gebeurt vooral binnen de hightech industrie en de gezondheidszorgsector. Naast productie en distributie spelen daarbij ook andere aspecten een rol, zoals productontwerp, marketing,  innovatie, informatiesystemen, creativiteit, en menselijk gedrag.

Het succesvol implementeren van innovaties in de samenleving speelt een belangrijke rol binnen de School of Innovation Sciences. Deze subfaculteit houdt zich bezig met het in kaart brengen en analyseren van risico's voor milieu en leefomgeving, gevolgen voor de maatschappij op langere termijn, en de perceptie en de behoeften van consumenten. Dit niet alleen in de Westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden.

De school IE telt 679 bachelorstudenten en 302 masterstudenten. Het aantal medewerkers bedraagt 111 waarvan 35 promovendi. De school IS telt 185 bachelor studenten en 115 masterstudenten. Het aantal medewerkers bedraagt 116, waarvan 25 promovendi.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.