Skip to content  

Werken bij de TU/e

Vacature

Bouwkunde 

De faculteit Bouwkunde verzorgt onderwijs op het gebied van bouwkunde, architecture, building and planning, construction management & engineering en building services en doet onderzoek op het brede gebied van de bouwkundige discipline. De faculteit staat voor een optimale integratie van vormgeving en technologie bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving. Zij kiest daarbij voor een ontwerpgerichte benadering gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en de vele mogelijkheden van de informatietechnologie. De faculteit voelt zich verantwoordelijk voor een innovatieve aanpak van de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.

Health

Healthy solutions from excellent science

Health is al vele jaren een belangrijk speerpunt van de Technische Universiteit Eindhoven. We maken wereldwijd furore met ons onderzoek op dit gebied. Binnen de strategic area Health verleggen meer dan 250 onderzoekers uit alle faculteiten samen grenzen op het gebied van gezondheidstechnologie. Werken op het snijvlak van disciplines brengt nieuwe inzichten om complexe medische kwesties op te lossen. Door de traditioneel sterke binding van de TU/e met het bedrijfsleven en zorginstellingen kunnen we ons vooraanstaand onderzoek vertalen in nieuwe producten en diensten. Voorbeelden van ontwikkelingen aan de TU/e zijn het gebruik van ultrageluid en MRI om kanker op te sporen en te bestrijden, een babyvriendelijk jasje met onzichtbare sensoren om te vroeg geboren baby's te bewaken, het kweken van hartkleppen en nierweefsel uit lichaamseigen cellen, en minimaal invasieve robotchirurgie. 

Klik hier voor meer informatie over ons onderzoek op het gebied van gezondheidstechnologie.