Skip to content
 

Werken bij de TU/e

Vacature

Werktuigbouwkunde

De faculteit Werktuigbouwkunde richt zich op onderzoek op het gebied van product- en procesontwerp en fabricage. De kern bestaat uit het ontwerpen, analyseren, verbeteren en vervaardigen van nieuwe producten en processen, en van de materialen die daarbij nodig zijn.

Naast een basis van (vaste stof en vloeistof) mechanica, materiaaltechnologie, regeltechniek en warmteoverdracht vormen delen van informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde belangrijke ondersteunende disciplines. Het vakgebied wordt bewerkt met experimentele technieken, modelvorming en numerieke gereedschappen op basis van fundamentele concepten en praktische ingenieursinzichten.

De faculteit is een broedplaats voor internationaal toponderzoek en er vindt veel samenwerking met de industrie plaats. De faculteit heeft een bacheloropleiding en 4 masteropleidingen onder haar hoede. De faculteit omvat ongeveer 1.100 studenten (BSc en MSc) en 250 medewerkers, waarvan ruim 100 promovendi en postdocs.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo dragen we bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten. De TU/e heeft nauwe banden met de industrie, de medische sector en bouw- en vervoersector.