Skip to content  

Working at TU/e

EngD Qualified Medical Engineer (QME) in opleiding (JBZ)

EngD Qualified Medical Engineer (QME) in opleiding (JBZ)

Position
Postgraduate Design Engineer (EngD)
Irène Curie Fellowship
No
Department(s)
Applied Physics and Science Education
FTE
1,0
Date off
16/12/2022
Reference number
V34.6078

Job description

Wil jij:

 • Getraind worden om zelfstandig en doelmatig te werken aan technologische oplossingen in de zorg?
 • De verbindende factor zijn tussen zorg, technologie en organisatie?
 • Een professioneel netwerk om ervaringen, kennis en vaardigheden mee te delen?
 • De mogelijkheid om een flinke stap in de eigen ontwikkeling te maken?
 • Een post-masteropleiding volgen en hetgeen je leert direct toepassen in de praktijk?

Dan is dit de opleiding voor jou! De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met Jeroen Bosch Ziekenuis, ’s-Hertogenbosch een kandidaat voor een Qualified Medical Engineer (QME) in opleiding.

Qualified Medical Engineer  
Een QME is een postacademisch geschoolde technologie professional die werkt in een technologisch complexe omgeving met veel verschillende belangen. De QME ondersteunt zorgprofessionals in het robuust en veilig introduceren van nieuwe 
(geavanceerde) technologieën in de dagelijkse zorg. Hierbij gaat de QME uit van een (technologische) vraag uit de dagelijkse praktijk. Via een inventarisatie van behoefte en mogelijkheden komt hij/zij tot een duidelijke specificatie hiervan. Vervolgens ontwikkelt de QME de verbetering, voert haar in de praktijk in, waarbij nazorg een belangrijk aspect is om een goede inbedding te realiseren. Het belangrijkste aspect van de verbetering is daarbij niet hoe “revolutionair” de verbetering is, maar vooral de robuustheid: het werkt en de zorgverleners en patiënten zijn er echt mee geholpen!  

De QME-opleiding 
Je volgt een tweejarige postmasteropleiding met het motto ‘hospital based, university managed’. Dit betekent dat je gestationeerd bent in een zorginstelling en dat SMPE/e de opleiding vanuit de TU/e verzorgt in de vorm van colleges, workshops en trainingen. Tijdens je opleiding word je intensief begeleid door deskundigen uit het werkveld. Je volgt de opleiding samen met andere trainees, waarbij intensief onderling contact zorgt voor een instelling overstijgend inzicht in het vakgebied. Daarnaast bouw je een uitgebreid netwerk op waar je tijdens en ook na de opleiding veel profijt van zult hebben. 

Tijdens deze twee jaar voer je tenminste één groot ontwerpproject uit in je zorginstelling (van effectief 1 jaar, uitgevoerd over langere tijd), daarnaast nog wat kleinere projecten (en casussen). Tevens is er de mogelijkheid om in een extern project van drie maanden jouw kennis te verrijken in een andere organisatie (andere zorginstelling, bedrijf, oid). Voor meer informatie over de opleiding, zie de website https://www.tue.nl/studeren/graduate-school/engd-qualified-medical-engineer/.

Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ)  
In het JBZ richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter. Het JBZ uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden, ruim 4000 medewerkers en 260 medisch specialisten. Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. 

Opleidingsomgeving MICT  
MICT richt zich op het verhogen en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische en verpleegkundige patiëntenzorg door innoveren, adviseren en controleren van een effectieve, veilige, geïntegreerde technische infrastructuur. Het betreft hier zowel de specifiek medische technologie als ook de toenemende toepassing van communicatie- en informatietechnologie, dit alles ter ondersteuning van de geboden zorg mede door middel van het analyseren van data waarmee processen geoptimaliseerd kunnen worden. MICT stimuleert samenwerkingsverbanden om innovatieve zorgtechnologie in te zetten ter ondersteuning van de processen en workflow van zorgprofessionals. Binnen de opleiding zal de meeste interactie plaatsvinden met klinisch fysici, medisch technoloog adviseurs, informatie-adviseurs, en projectleiders van academisch en HBO-niveau. Daarnaast zal er veel samengewerkt worden met medisch technologen, specialisten en verpleegkundigen en diverse medewerkers die actief zijn binnen het Innovatieteam.  

Innovatie 
Het zorglandschap verandert. Het JBZ is van mening dat de patiënt meer de regie moet kunnen nemen bij het gezond blijven en het beter worden. Dit wil het JBZ bereiken door de inzet van “shared decision making” ondersteund door eHealth. Binnen het JBZ is een Innovatieteam actief. Zij jagen innovaties aan en pakken deze kortcyclisch in coöperatie met de patiënt aan. De afdeling MICT is hierbij nauw betrokken en levert hierbij verschillende expertise. Door samenwerking en het bundelen van kennis binnen één groep kunnen laagdrempelig verbanden gelegd worden tussen verschillende domeinen. Naast technische aspecten wordt dan ook gekeken naar organisatorische aspecten en wordt vooral geluisterd naar de wensen van de patiënt.  

Toezicht 
De afdeling MICT draagt bij aan de kwaliteit van de zorg door het naar lokaal niveau vertalen van wet- en regelgeving. Zij is verantwoordelijk voor hierbij aansluitende procesbeschrijvingen en procedures. Ook de handhaving van door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen, wet- en regelgeving en intern beleid op medische informatie en technologisch gebied behoren tot de taken van MICT. 

Begeleiding in het JBZ en informatie  
De kandidaat is gedurende de opleiding voornamelijk werkzaam op de afdeling MICT van het JBZ. De begeleiding van de kandidaat vanuit het JBZ wordt verzorgd door dr. ir. Chris Peters (klinisch fysicus) en ir. Nanneke Mollink (medisch technoloog adviseur, MICT Beleid). Inlichtingen over het project zijn te verkrijgen bij C.Peters@jbz.nl of N.Mollink[at]jbz.nl (073-553 8533).

Job requirements

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze, academisch opgeleide (bio)medisch ingenieur/technoloog (of vergelijkbare richting, MSc) met, bij voorkeur, klinische ervaring. Overige eigenschappen en vaardigheden: 

 • Heeft aantoonbare affiniteit met medische technologie, data-acquisitie, patiënt-monitoring, e.d.; zoekt zaken zelfstandig uit en zoekt ondersteuning indien dit nodig is;
 • Kan goed samenwerken en heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: je werkt in een complexe omgeving waarin diverse partijen een bijdrage (willen) leveren aan zorg. Aan jou de taak om verbinding te leggen, de vraag helder te krijgen en de partijen mee te nemen in het proces;
 • Is ondernemend: je wacht niet af, maar neemt initiatief. Je bent gedreven en resultaatgericht;
 • Bezit leiderschapskwaliteiten: je zorgt ervoor dat partijen gemotiveerd raken en blijven, stuurt aan waar nodig en neemt ze mee in het (verander)proces totdat het resultaat is behaald;
 • Geïnteresseerd in doelgericht, projectmatig werken: de opdrachten kenmerken zich door een projectmatige aanpak met een tijdelijk karakter;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  (niveau C1,C2).

Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom om te solliciteren. 

Conditions of employment

Wij bieden je een tijdelijke voltijds (1.0 fte) aanstelling in het JBZ voor twee jaar vanaf aanvang van de opleiding. In het JBZ vindt de inschaling plaats in functiegroep 60  (€ 3.000,- tot € 4.400,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van de werkervaring). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De trainee krijgt voor de duur van die 2 jaar tevens een “gastaanstelling” (0.0 fte) bij de TU/e als Technologisch Ontwerper in Opleiding (TOIO). Aanvang opleiding en aanstelling is per 1 maart 2023.  

Information and application

Interesse gewekt?  
We ontvangen jouw sollicitatie graag via de "Solliciteer nu/Apply button", inclusief motivatiebrief, CV, cijferlijsten (BSc, MSc, en overige) en een korte omschrijving van relevante (klinische) projecten.

Je kunt solliciteren tot en met 15 december 2022.

De meest geschikte kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd voor een presentatie en een eerste gesprek. Daarna volgt een tweede gespreksronde met JBZ. Het definitieve besluit is naar verwachting in januari 2023 bekend. Aanvang opleiding en aanstelling is per 1 maart 2023. 

Verdere informatie  
Voor organisatorische inlichtingen kun je contact opnemen met Roanne Wijnen (smpee.qme[at]tue.nl); voor overige vragen m.b.t. de opleiding: Ivonne Lammerts (i.m.m.lammerts[at]tue.nl).