Afdelingshoofd Policy, Advice & Projects (V28.2972)

Afdelingshoofd Policy, Advice & Projects

Position
Non academic staff (supporting staff)
Services
Education and Student Service Center
FTE
1,0
Date off
20/08/2017
Reference number
V28.2972

Job description

De dienst Education and Student Affairs (ESA) is het centrale servicepunt voor docenten en (aankomende) studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en levert een scala aan diensten op het gebied van onderwijskundige ondersteuning, onderwijslogistiek, studievaardigheden, loopbaanbegeleiding, gebruik van ICT-middelen in het onderwijs, professionele vaardigheden en taalonderwijs. Daarnaast ondersteunt ESA het College van Bestuur, de Deans van het Bachelor College en de Graduate School, alsmede de faculteiten op de terreinen van onderwijsbeleid, wet en -regelgeving, kwaliteitszorg, opleidings- en instellingsaccreditatie, onderwijsvernieuwing en internationalisering.

Binnen de TU/e loopt een ontwikkeltraject om een kwaliteitsslag te maken tot een toekomstbestendige onderwijsondersteuning. De TU/e heeft de reorganisatie Toekomstgerichte Onderwijsorganisatie en Onderwijsondersteuning (TOO) ingezet met als doel de onderwijsondersteuning zodanig in te richten dat knelpunten zijn opgelost en processen efficiënt zijn ingericht (‘operational excellence’) en de onderlinge samenwerking soepel verloopt, zodat docenten en studenten goed worden geholpen (‘customer intimacy’).

De afdeling PA&P bestaat uit drie hoofdaandachtsgebieden.

Het aandachtsgebied Tactisch beleid en projecten houdt zich bezig met taken op het gebied van tactisch onderwijsbeleid in opdracht van het onderwijsbestuur en het MT ESA. Centraal staat het vertalen van het strategische onderwijsbeleid naar criteria en randvoorwaarden (kaders) waaraan mogelijke oplossingen moeten voldoen. Naast het tactisch beleid zal ook een deel van het operationele beleid worden voorbereid in de afdeling PA&P.

Een belangrijke taak van dit team is het zorgen voor een uitvoeringstoets voor nieuw onderwijsbeleid.

Het aandachtsgebied International Relations behelst het monitoren, evalueren en signaleren van knelpunten op het gebied van internationalisering (internationalisering ‘at home’ en ‘International experience’), community en het (bij) sturen van beleid. Ook biedt zij ondersteuning aan het College van Bestuur, de Deans Bachelor College en Graduate School en de Directors International Scientific Relations  in het behalen van de internationaliseringsdoelstellingen van de TU/e. Dit behelst onder andere het ondersteunen in de internationale netwerken, strategische partnerships en beurzenprogramma’s. Tenslotte adviseren en ondersteunen zij CEC in de internationale werving. De focus ligt op instellingsniveau.

Het aandachtsgebied Business Intelligence  houdt zich bezig met het verzamelen, bewerken en rapporteren (standaard en ‘on demand’) van feiten en cijfers over het onderwijs aan de TU/e. Zij onderhouden het Onderwijs DataWarehouse (BI tool), analyseren onderwijsdata in brede zin en leveren overzichten, analyses en prognoses aan faculteiten, Deans, diensten en College van Bestuur.

Ontwikkelopdracht

De ontwikkelopdracht voor de manager PA&P is met name gericht op de verdere uitwerking van de taken van de medewerkers van deze afdeling in relatie tot medewerkers van andere diensten en faculteiten. Daarnaast is het de ambitie om de beleidsketen op TU/e niveau als keten te organiseren, te harmoniseren en effectiever te maken. De keten omvat naast de afdeling PA&P de dienst Algemene Zaken en de facultaire beleidsmedewerkers. De manager PA&P heeft een zeer belangrijke trekkersrol hierin. De communicatie hierover is van belang om de ketens zichtbaar en werkbaar te maken.

Job requirements

Wij zoeken een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:

  • Heeft een afgeronde opleiding op academisch niveau.
  • Heeft een heldere visie op en ruime leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving, bij voorkeur binnen een academische instelling, met aandacht voor relatiemanagement en is in staat om een team te motiveren.
  • Is empatisch en kan sterk vanuit een bestuurlijke context van buiten naar binnen kijken.
  • Is initiatiefrijk, een pionier en zoekt actief contact met belanghebbenden en gebruikers om zich op de hoogte te stellen van wensen en behoeften binnen de instelling of onderdelen daarvan, op het gebied van het eigen aandachtsgebied/beleidsterrein. Hij/zij is in staat om echt te verbinden.
  • Heeft ervaring met managen van grotere projecten, is in staat om een team te inspireren en motiveren.
  • Heeft uitstekende Nederlandse/Engelse communicatieve vaardigheden.
  • Een stevig analytisch vermogen gepaard met sterke organisatiesensitiviteit;
  • Is in staat om op onderwijskundig en internationaal beleidsterrein de grote lijnen beet te pakken en te vertalen naar concrete aanpak.
  • Heeft kennis en ervaring op het vlak van BI en de koppeling hiervan met het beleid en de bestuursondersteuning.

Wij zoeken een collega die binnen een informele, persoonlijke cultuur mee wil bouwen aan een hoogwaardige, professionele dienstverlening. Daarbij hechten we grote waarde aan klantgerichtheid, lerend vermogen en samenwerken. Vanuit de onderwijsvisie van de TU/e richten we onze begeleiding op het respecteren en verhogen van de zelfredzaamheid van de student.

Conditions of employment

Wij bieden een 1,0 fte aanstelling. Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.861,00 bruto per maand (schaal 13) op fulltime basis. Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende financiële omstandigheden kan het dienstverband worden verlengd.

Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantie uitkering van 8% en uitstekende sportfaciliteiten.

Afhankelijk van CV en werkervaring behoort een aanstelling via EUFLEX (detacheringsbureau van de TU/e) tot de mogelijkheden.

Information and application

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Drs. P.D.M. Groothuis directeur, tel: 040 2475177, e-mail: p.d.m.groothuis@tue.nl. Voor informatie over arbeidsvoorwaardelijke zaken kun je contact opnemen met mevrouw M.A. van der Hagen, HR-adviseur, m.a.v.d.hagen@tue.nl.

Sollicitatie

Je motivatiebrief en CV kunnen digitaal verstuurd worden tot en met 20 augustus 2017 door gebruik te maken van de knop “solliciteer direct/apply now".

Gezien de zomerperiode is de bereikbaarheid beperkt en zal de wervingsprocedure langere tijd in beslag nemen. De 1e ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 september 2017. De 2e ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 14 september 2017.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure.