Klinisch informaticus in opleiding (V34.2886)

Klinisch informaticus in opleiding

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met zorginstellingen kandidaten voor een klinisch informaticus in opleiding.
Position
Non academic staff (supporting staff)
Departments
Department of Applied Physics
FTE
1,0
Date off
30/04/2017
Reference number
V34.2886

Job description

Gestationeerd in de zorginstellingen volgen de kandidaten een tweejarig post-master opleidingstraject. De volgende instelling zijn op zoek naar een kandidaat:

  • LUMC, Leiden;
  • Máxima Medisch Centrum, Veldhoven;
  • Prinses Máxima Centrum, Utrecht;
  • Spaarne Gasthuis, Hoofddorp.

De komende weken kunnen nog extra vacatures in andere instellingen worden toegevoegd. Daarnaast nemen er een aantal instellingen deel met interne kandidaten. Zie daarvoor de website van SMPE/e (www.tue.nl/smpee - Vacatures).

De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in de zorg. Klinisch informatici denken procesmatig om de informatiestromen binnen een zorginstelling te overzien. Op basis van een grondige analyse ontwerpen zij een informatiesysteem (waarbij organisatie, werkprocessen en ICT alle van belang zijn). Kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT, maar ook van zorg(processen) en de organisatie van de zorg is hiervoor vereist. Goede communicatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. De klinisch informaticus bouwt een brug tussen de het zorgproces, de bestuurlijke omgeving en de informaticaomgeving van de instelling.

Structuur opleiding

Deze opleiding heeft een structuur en aanpak met het motto ‘hospital based, university managed’. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en seminars. Daarnaast is er een intensieve begeleiding van de kandidaten door deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep krijgen de kandidaten een instelling overstijgend inzicht in het vakgebied. 

In de zorginstelling voeren de trainees verschillende projecten uit, waaronder één groot ontwerpproject van één jaar effectieve werktijd. De projecten worden, in overleg met de opleiding, bepaald door de instelling. Een inhoudelijke beschrijving van de klinische projecten in de verschillende instellingen is te vinden op de website van SMPE/e. Een extern project van drie maanden in een andere werkomgeving (industrie, consultancy of een andere zorginstelling) biedt de mogelijkheid om kennis en aanpak te verbreden.

Job requirements

Kandidaten hebben een passende academische vooropleiding op masterniveau op het gebied van (medische) informatica, technische bedrijfskunde, biomedische technologie, gezondheidswetenschappen of gelijkwaardig. Bij voorkeur hebben kandidaten al enige jaren werkervaring (werk of promotieonderzoek).

Conditions of employment

Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in instelling (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris € 2000,- tot € 3500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Daarnaast is er een vergoeding voor vakliteratuur, studiematerialen, externe cursussen, externe opdracht en conferenties. 

Aanvang opleiding
De opleiding gaat van start op 1 oktober 2017.

Information and application

Sollicitaties vergezeld van een cv (met foto) en een korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) dienen vóór 1 mei 2017 ingestuurd te worden via de 'Solliciteer direct'-knop op deze pagina en kunt u richten aan prof.dr.ir. Ward Cottaar. Geef hierbij (met motivatie) aan welke instellingen uw voorkeur hebben.
Een eerste gespreksronde met mogelijk geschikte kandidaten vindt plaats op basis van een presentatie en gesprek met SMPE/e op 18/19 mei 2017; daarop volgt de eindselectie in gesprek(ken) met de instelling.
Voor organisatorische inlichtingen kunt u contact opnemen met Karlijn Hillekens (040 247 5897); voor inhoudelijke met Guido Zonneveld (06 2255 7349), Michiel Sprenger (06 4377 5746), Hettie Laarakker (06 1018 3252) of Hans Boon (06 1040 2096).

Website: www.tue.nl/ci .